• Home
  • สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

Sustainability 2 opt
ระบบหมุนเวียน (Pooling) เป็นโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน

ในฐานะผู้นำด้านการใช้พาเลทและกล่องพลาสติกแบบหมุนเวียน เชพ มีประวัติการทำงานกว่า 50 ปีในการลด การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลทรัพยากร โดยปกติแล้ว การหมุนเวียนคือการแบ่งปันทรัพยากร เป็นโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนในตัวมันเอง

หัวใจสำคัญของแนวทางความยั่งยืนของ เชพ คือความมุ่งมั่นที่จะ “ทำในสิ่งที่ถูกต้อง” เพื่อ
ลูกค้า- โดยการช่วยลูกค้าปรับปรุงประสิทธิภาพของซัพพลายเชน และความยั่งยืนโดยรวม ผ่านผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา

สิ่งแวดล้อม
– โดยการเดินหน้าสู่ “Zero Harm” ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ - โดย เชพ มุ่งลดรอยเท้า/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ผู้คน
– พยายามทำงานร่วมกับพนักงานของเชพ และสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

ชุมชน
– ตอบแทนชุมชนที่เราทำงานด้วยสิ่งที่ดี และขับเคลื่อนความยั่งยืนของซัพพลายเชน ระดับโลกที่เรากำลังให้บริการอยู่

การใช้ระบบหมุนเวียนอุปกรณ์ของเชพนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดการบริโภคพลังงาน ลดของเสียต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

Sitemap | Privacy, Terms & Cookie Policies | Provide Web Feedback | Copyright 2015